Artikkel fra Aftenposten

Statoil og Hydro pumper norsk Afrika-olje

Statoil har solgt de første lastene med olje fra oljefeltet Girassol utenfor kysten av Angola. Sammen med Hydro henter Statoil ut mer enn 40 000 fat olje om dagen utenfor kysten av Vest-Afrika.

ALF OLE ASK

En milepæl, slik karakteriserer de norske oljeselskapene produksjonsstarten på det store oljefeltet Girassol (solsikke).

Den første lasten med olje er allerede solgt. En million fat norsk afrika-olje skal leveres i februar måned.

Hver 40. dag kommer Statoil til å sende en slik last ut med olje. Hvem som konkret har kjøpt den første lasten med norsk afrika-olje, er Statoil taus om.  Navnet på kundene røpes ikke.

Girassol er nå i oppkjøringsfasen.  Fra sommeren av vil oljefeltet nå platåproduksjon på vel 200 000 fat olje pr. dag.

Da vil de to norske oljeselskapene hente ut 46 000 fat olje hver eneste dag. Med dagens oljepris har den norske delen av dagsproduksjonen en verdi på cirka 8,3 millioner kroner.

Lett olje

- Det er Statoil som på vegne av seg selv og Norsk Hydro markedsfører oljen fra Girassol, opplyser informasjonssjef Kama Strand i Norsk Hydro.

Girassol er det største ”norske”, oljefeltet utenfor norsk sokkel.

- Dette er en ganske lett olje.  Det vil si at den ikke har så mye svovel i seg, sier leder Gunnar Sletvold, som er daglig leder for Statoils råoljesalg.

Han sier at Girassols beliggenhet er meget bra.  Det er kortere vei til Asia enn fra Nordsjøen og enkelt å levere til USA eller Brasil.

I dag sender Statoil hver eneste dag store kvantum olje til USA og Asia fra norsk sokkel. Selskapet selger egen olje og den oljen staten eier direkte. Det gjør Statoil til verdens tredje største aktor på råoljemarkedet.

Avtalen med Hydro kan sette Statoil i stand til å levere hyppigere og være mer aktiv 1 salget av olje fra Girassol.  Med det vestafrikanske feltet i produksjon markedsfører Statoil nå 20 ulike kvaliteter av råolje.

Mye norsk

Girassol er det første av oljefeltene som er i produksjon i Angola med norsk medvirkning.  I tillegg til to norske oljeselskap som medeiere, har FMC Kongsberg levert undervannsinstallasjonene til feltutbyggingen.

Statoil og Hydro har begge Angola som hovedsatsingsområder i tiden fremover. Hydro er nylig blitt teknisk assistent for Angolas nasjonale oljeselskap, som vil være operatør på blokk 34.  Forsiktige anslag viser at de to selskapene skal investere mer enn 30 milliarder kroner i Angolas oljevirksomhet de neste fem årene.  TotalFinaElf er operatør for Girassol og eier 40 prosent.  ExxonMobil har 20 prosent, BP 16,67 prosent, Statoil har 13,33 prosent og Norsk Hydro 10 prosent.

alf.ole.ask@aftenposten.no