Bore- og brønnteknikk

Grunnkurs, teknisk fagskole og ingeniørkurs

 

  • Modulbasert undervisning - Du kan fortsatt være i arbeid mens du følger våre borekurs.
  • Data og nettstøttet læring - Du kan arbeide mer hjemme og tilbringe mindre tid på kurssenteret.
  • Dyktige faglærere - Våre faglærere er i daglig arbeid på sine spesialfelt og er derfor hele tiden faglig oppdatert.
  • Erfaring - ITC har erfaring med boreopplæring siden 1987, og er del-eiet av Transocean, verdens største boreselskap. 
  • Råd / veiledning - Vi hjelper deg med å finne arbeid som best passer deg. 

 Kurs:

Grunnkurs i

bore- og brønnteknikk

Teknisk fagskole

Ingeniørkurs

 For

 hvem:

For deg som skal starte på en karriere innen boring, produksjon eller brønnservice.

Du må ha bestått grunnkurset.

Oppfylle de generelle inntakskravene for teknisk fagskole (se Teknisk fagskole)

Passer for ingeniører og geologer som ønsker spesialisering i borefag

 Kvali-

 fiserer

 for:

Kvalifiserer for arbeid på boredekk som boredekksarbeider og tårnmann, samt for arbeid innen produksjon og brønnservice.

ITC kan veilede i hvorledes du best kan utnytte tidligere utdannelse og erfaring.

Kvalifiserer for arbeid som borer (driller) og boresjef (tool pusher) offshore,

eller som service tekniker, innen sementering, MWD, borevæsker, osv.

Arbeidsmulighetene vil være avhengig av tidligere utdannelse og erfaring.

Kontakt ITC for rådgiving.

Andre offshore-relaterte kurs

Forum: SPØR OSS DIREKTE

 

 

 

ITC prosjekter (må ha passord)